SRO Ljøtunnelen

Møre Control AS skal levere styring, regulering og overvåkning til Ljøtunnelen i region Midt. Tunnelen ferdigstilles September 2016.