Besøks- og postadresse:
Møre Control AS
Brusdalsvegen 220
6011 Ålesund

Daglig leder / Senior Automasjonsingeniør

Roar Løken
Telefon 924 66 746
E-post roar.loken@morecontrol.no

Senior Automasjonsingeniør

Sverre Blindheim
Telefon 970 58 066
E-post sverre.blindheim@morecontrol.no

Senior Automasjonsingeniør

Karl Egil Liaset
Telefon 906 79 376
E-post karl.egil.liaset@morecontrol.no

Automasjonsingeniør

Edvard J. Dyb
Telefon 918 30 789
E-post edvard.dyb@morecontrol.no

Automasjonsingeniør

Andreas S. Helland
Telefon 482 78 298
E-post andreas.helland@morecontrol.no

Automasjonsingeniør

Kai Brudevoll
Telefon 416 16 093
E-post kai.brudevoll@morecontrol.no